برای استفاده از کارت هدیه ابتدا در سایت ثبت نام کنید سپس به پروفایل خود بروید و در قسمت 

کیف پول و در صحفه باز شده  در قسمت استفاده از کارت هدیه کد کارت هدیه را وارد کنید 

بعد از شارژ کیف پول در آحرین مرحله  خرید در صحفه پرداخت قسمت استفاده از اعتبار کارت مبلغ کارت هدیه در هزینه کل سفارش اعمال میشود